Menu

Izglītības iespējas tiešsaistes mācību platformās

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Lecture/information session

Main theme/focus: Basic Digital Skills / Media Literacy

Main theme/focus: Enhancing digital skills / Digital inclusion / Accessibility

Date time start: 23/03/2022 10:00

Date time end: 23/03/2022 11:00

Number of hours: 1

Country: Latvia

Organisation: Nodarbinātības valsts aģentūra

Address of the event: Latvija

Target Group: General public

Number of participants: 75

Photos from the event:

The event is: Completed

Short description of the event:

Meistarklasē pie NVA karjeras konsultantiem varēs noskaidrot  kādas izglītības iespējas ir tiešsaistes platfformās. NVA piedāvā bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas, iespēju apgūt darba tirgū pieprasītās zināšanas.

Dažādās jomās, piemēram, uzņēmējdarbība; datorzinības; datu zinātne; IT; vadības zinības

Dažādās platformās Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX un citas.

Un meistarklases laikā varēs uzzināti kā orientēties tiešsaistes platformu piedāvājumā; kā izvēlēties un kā un vai izmantot NVA finansiālo atbalstu mācībām tiešsaistes platformās, jo NVA ir pakalpojums, kas sniedz finansiālu atbalstu šo kursu apguvei līdz pat 500 eiro apmērā (iespējams pat priekšfinansējums 50%) un trešdienas meistarklases laikā tad var gūt plašāku informāciju gan par platformām, gan par NVA pakalpojumu.