Menu

Virtuālie bibliotēkas resursi – atbalsts mācībām.

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Workshop/training

Main theme/focus: Basic Digital Skills / Media Literacy

Main theme/focus: Digital literacy / Tackling disinformation

Date time start: 23/03/2022 11:00

Date time end: 23/03/2022 12:30

Number of hours: 1,5

Country: Latvia

Region: Zemgale

City/Town: Jelgava

Organisation: Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Address of the event: Akadēmijas iela 26, Jelgava, Latvia

Target Group: School students

Number of participants: 28

Photos from the event:

The event is: Completed

Short description of the event:

Mācību stunda 7.–12. klašu skolēniem un skolotājiem, kura laikā bija iespēja apgūt informācijas meklēšanu Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, uzzināt par datubāzēm un pilnīgot savas informācijas meklēšanas prasmes drošticamos informācijas avotos.